Nieuws over het pand  

news about the house 

Met uw bijdrage kunnen we:

Het pand kopen zodat we op deze plek kunnen blijven;

Doe mee!
Heb je interesse om dit doel te ondersteunen?

Dat kan door een bijdrage over te maken op onze rekening.
Vanwege onze ANBI status, kun je giften terug vragen bij de belasting.

Vermeld daarbij wel in de omschrijving ‘Pand Zeestraat’.  Het rekeningnummer is NL35 INGB 0002 7372 15
t.n.v. Stichting Brahma Kumaris Den Haag

Daarmee geef je aan waarvoor het bestemd is en wordt het geld apart gezet voor de aankoop. 

Join!
Are you interested in supporting this cause?

You can do so by transferring a contribution to our account.
Because of our ANBI status, you can claim a tax refund.

Please mention in the description 'Pand Zeestraat'. 
The account number is NL35 INGB 0002 7372 15 in the name of
Stichting Brahma Kumaris Den Haag.

With this you indicate what it is for and the money will be set aside for the purchase. 

Blog
&
nieuws/news

    Klik hier om meer te lezen

     Click here to read more

Vooronderzoek/
Preliminary investigation

Klik hier om meer te lezen

Click here to read more

Waarom hier?/

Why here?

Klik hier om meer te lezen

Click here to read more