Brahma Kumaris 

Den Haag

B L O G  &  N I E U W S  over de aankoop van het huis klik hier 

                voor alle achtergrond informatie klik hier

Spiritualiteit in de praktijk

Brahma Kumaris Den Haag biedt programma's en cursussen aan voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Thema's uit het leven van alledag worden belicht vanuit een spirituele invalshoek. Door kennis op te doen en daar praktisch mee aan de slag te gaan, kom je lichter, sterker en evenwichtiger in het leven te staan.
Voor programma's en meditaties: kijk hieronder naar de actuele informatie.
Ook is veel terug te kijken, luisteren of lezen. Zie daarvoor de andere pagina's en linkjes op deze site.

Meditatie voor vrede in de wereld

Begeleide meditatie met ieders bijdrage in de vorm van vredige gedachten, liefdevolle gevoelens en een onbeperkte blik naar onszelf en onze medemensen, dichtbij en veraf...

Zondag 15 oktober van 18.15 uur tot 19.30 uur

Prinsjesdagviering
'mensenrechten - wij zijn de tijden' 

Bekijk de opname van de Prinsjesdagviering  2023 op www.prinsjesdagviering.nl 

JUST PEACE

Op zondag 24 september is het weer zo ver: Just Peace Open Dag 2023. Den Haag zal deze gehele dag in het thema staan van vrede en gerechtigheid! Verschillende (inter)nationale organisaties zullen hun deuren openen voor publiek.  Leer, bekijk en ervaar hoe deze plekken werken aan Vrede en Recht!
Peace in the Park en BK doen mee met programma's
'Vrede Leven' en 'Innerlijk Oplaadpunt'.

Van 12.00 - 17.00 aan de Zeestraat 50, Den Haag
Zie voor het uitgebreide programma in de stad: https://justpeacethehague.com

P r o g r a m m a     O p e n    D a g    -    J u s t    P e a c e 
Z O N D A G    2 4     s e p t e m b e r  -   Z e e s t r a a t   50   -   D E N   H A A G


I n n e r l i j k  O p l a a d p u n t  

Doorlopend:  Kom jezelf opladen bij het Innerlijk Oplaadpunt en krijg meer energie voor studie, werk en privé.
Ontvang gratis een persoonlijke oplaadkaart. 


W O R K S H O P S   'V R E D E   L E V E N' 

In 4 korte sessies van elk 30 minuten kun je kennis maken met verschillende invalshoeken van het thema vrede. Het doel ervan is om juist in een tijd van grote onvrede, het thema vrede concreet en toepasbaar te maken (in je eigen leven). Door middel van een korte inleiding, reflectieve vragen en meditatie verkennen we onderstaande onderwerpen.

 

Kracht van vredige gedachten - 13.30 - 14.00u

Alles begint in gedachten. Je zou voorzichtig kunnen stellen dat de wereld waar we nu in leven het product is van onze manier van denken. Er is daarom veel baat bij het hebben van pure en positieve gedachten. Hoe breng ik die verandering op gang en kan ik de kracht van mijn gedachten zo benutten dat het ook een impact creëert voor meer dan alleen mezelf?

 

Impact van de taal achter de woorden - 14.30 - 15.00u

Woorden zijn de dragers van gevoelens, ervaringen, intenties en motieven. Ze kunnen rust en comfort geven of juist pijn veroorzaken. Hoe meer ik vanuit het contact met mijn innerlijke vrede spreek, des te meer de rust ook meekomt in mijn woorden; en de ander ook zijn/haar rust kan ervaren. Kortom woorden die rust en kracht geven.

Bewust handelen - 15.30 - 16.00u

Beginnen bij een vredevolle ‘mindset’ waar ik innerlijk verbonden ben met de kracht van vrede is de belangrijkste stap alvorens ik iets doe. Daar is stilte voor nodig van waaruit ik kan begrijpen wat er nodig is en wat ik moet doen. Die helderheid zorgt ervoor dat ik het juiste doe zonder mezelf daarin kwijt te raken. Impulsiviteit maakt dan plaats voor compassie, verdraagzaamheid en eenvoud.

Wijsheid en kracht in relaties - 16.30 - 17.00u

De relatie die je met jezelf hebt zal zich in alle andere relaties weerspiegelen. Wat is er nodig om harmonieuze relaties te creëren en te onderhouden? Wat doe ik als er binnen relaties sprake is van conflict of grensoverschrijdend gedrag? Hoe kunnen vrede en een goede relatie met mezelf, mij helpen daar kracht uit  te putten, als ik met dergelijke omstandigheden te maken krijg. 

Innerlijk opladen - open meditatie

Van harte welkom om deel te nemen aan de meditatie op locatie (Zeestraat 50). Deze vindt plaats op:

woensdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur

Klik hieronder om je aan te melden. Ben je verhinderd, meld je dan ook weer tijdig af.

Blogserie: Levensloop en Spiritualiteit

Het gaan zien en begrijpen van deze verbanden maakt gelukkig: het wordt zichtbaar dat er een levensdoel is en een bestemming die verder gaat dan dat je zelf wist. Een levensloop als spirituele zoektocht, een 'pelgrimsreis van bewustzijn'. Klik hier om naar de blogserie te gaan

Raja Yoga Meditatie – Inzicht in jezelf, de Bron waar je kunt opladen en de levensloop

Raja Yoga Meditatie is een cursus om te leren mediteren en hele nieuwe inzichten te verkrijgen op het gebied van zelfbeeld, Godsbeeld en wereldbeeld... om op een nieuwe manier naar jezelf te kijken en contact te maken met je oorspronkelijke, spirituele kern. Vanuit dit bewustzijn leren verbinden met de spirituele Bron, geeft innerlijke kracht en nieuwe energie.

Ook krijg je in de cursus een duidelijk beeld van de tijd en de wereld waarin we nu leven en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

 
Start van de cursus is maandag 11 september van 19.00 u tot 20.00 uur. (aanmelden via denhaag@nl.brahmakumaris.org

Uw bijdrage

Meditaties en programma’s zijn vrij toegankelijk.
Om in het aanbod en de faciliteiten te kunnen blijven voorzien wordt uw bijdrage/donatie bijzonder gewaardeerd. Goed om te weten dat vanwege de ANBI status giften aftrekbaar van de belasting zijn.
NL35 INGB 0002 7372 15 t.n.v. Stichting Brahma Kumaris Den Haag