Samenwerkende organisaties


In samenwerking met diverse organisaties in de stad biedt BK Den Haag programma’s en workshops op maat aan of participeert in gezamenlijke programma’s en projecten.Wereld Meditatie voor Moeder Aarde - Verbonden - Earth Day

Het Wereld Meditatie Uur op de Zeestraat 50 in Den Haag stond op 21 april in het teken van de 'Dag van de Aarde'. 

Alles is verbonden als je denkt aan de Wereld en aan Moeder Aarde. Iedereen draagt een steentje bij.

Met een interview met Ashok Thakur, directeur Customized Energy Solutions en adviseur van de organisatie van Earth Day. 


Haags Vredesbeurs

Lees hier de toespraken van Marie-Lisette Derks namens BK en van
Burgemeester J. van  Zanen voor de opening van de Haagse Vredesbeurs 

Haagse Vredesbeurs 2023

' Van onmacht naar daadkracht'

Lees hier meer over de bijdrage van BK aan het Festival Geloven in Mensenrechten op 10 december 2023 in de Grote Kerk te Den Haag in samenwerking met Initiatives of Change 

Geloven in Mensenrechten 

Prinsjesdagviering

Deelname aan de Interlevensbeschouwelijke Prinsjesdagviering in de Grote Kerk, Den Haag
De Prinsjesdagviering is een initiatief van tien samenwerkende religies en levensbeschouwingen en werd dit jaar voor de 23e keer georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar. Het thema dit jaar was 'Mensenrechten – wij zijn de tijden'.
De bijdrage van de Brahma Kumaris was een reflectie op het thema waarbij de aanwezigen werden uitgenodigd voor een moment van stilte en bezinning. 

Na afloop was er een lunch voor genodigden in het BK centrum (leden van de Inhoudelijke Commissie Prinsjesdagviering en enkele sprekers, afgevaardigden van deelnemende religies en levensbeschouwingen).