Haagse Vredesbeurs 2023

Opening Haagse Vredesbeurs door Burgemeester Jan van Zaanen en Marie-Lisette Derks (coördinator Brahma Kumaris Den Haag) - Hieronder: Innerlijk Oplaadpunt op dezelfde beurs met Marco en Els.

Haagse Vredesbeurs in de Paleiskerk achter het Noordeinde

Inleiding van Marie-Lisette Derks namens BK: "Vandaag zijn we bijeen met veel verschillende mensen van vele religieuze, levensbeschouwelijke en spirituele achtergronden, vanuit verschillende culturen en met verschillende overtuigingen.

Wat ons bindt is onze inzet  en ons gemeenschappelijk streven naar vrede… een wereld van vrede en vrede als bestanddeel van ieders persoonlijke leven en levensomstandigheden. We zien het voor ons, houden het voor mogelijk en willen er alles aan doen om vrede te laten ‘zijn’.
Toch kunnen we daar ook heel verschillend in optreden. Wat voor de één vrede is, kan bij de ander kwaad bloed zetten, partijen komen tegenover elkaar te staan en is sprake van een conflict… we zien dit gebeuren in de wereld om ons heen.

Wij zijn vandaag hier voor de vrede
Wat mooi is om bewust van te zijn dat ieder van ons – in het klein- bijdraagt aan vrede in ’t groot.

Hoe krijgt vrede vorm in mijn eigen leven? Hoe bewaar ik de vrede in mijn kring van familie, vrienden, collega’s en buren? Wat doe ik in praktische zin om vrede te leven?
Laten we daar een paar seconden bij stil staan….

Het begrip ‘innerlijke vrede’ of ‘innerlijke rust’ heeft betrekking op onszelf! Niet de vrede, de rust die we zoeken buiten onszelf in welke vorm dan ook... maar iets om bij stil te staan, aandacht te geven en zoveel als mogelijk te activeren in ons eigen leven. Want die vrede is er al, in ieder van ons, het enige wat we daarvoor hoeven te doen is ons er bewust van te zijn, er innerlijk contact mee te maken. Onszelf en ieder ander er aan te herinneren door het in gedachten te houden. Dan gaat vrede leven en wordt vrede levend en vredelievend.

Toespraak door Jan van Zanen bij de opening van de Haagse Vredesbeurs, 23 september 2023

 

Geachte aanwezigen,

 

Vrede: veel mensen zullen bij dat woord als eerste denken aan het tegenovergestelde van oorlog.

En vrede, en oorlog, vooral associëren met staten, met legers.

Of met internationale samenwerkingsverbanden, zoals een VN-vredesmacht, om de vrede te bewaren.

Weer anderen denken misschien aan het vreedzaam beslechten van geschillen tussen staten door middel van arbitrage.

Zoals dat hier gebeurt sinds de eerste vredesconferenties van 1899 en 1907, die het begin markeren van Den Haags ontwikkeling tot internationale stad van vrede en recht.

Of het ter verantwoording roepen van oorlogsmisdadigers, onder het motto ‘geen vrede zonder gerechtigheid’, zoals de eerder dit jaar overleden voorvechter van het internationale strafrecht Benjamin Ferencz altijd zei.

Morgen is weer de Open Dag van Just Peace en zullen verschillende internationale organisaties hun deuren openen voor het publiek.

Zodat iedereen met eigen ogen kan zien waar en hoe er vanuit Den Haag wordt gewerkt aan een vreedzame, veilige en rechtvaardige wereld.

Daarnaast organiseert Just Peace, een samenwerking tussen de gemeente en de Humanity Hub het hele jaar door activiteiten rond deze thema’s.

 

Maar vrede dat is ook iets van alledag, van heel dichtbij huis.

Sterker nog, die vrede van alledag is misschien wel het allerbelangrijkst voor Den Haag.

Het fundament onder onze stad.

Vrede en gerechtigheid moeten er in de allereerste plaats zijn voor de Hagenaars en de Hagenezen, zo heb ik gezegd bij mijn installatie tot burgemeester.

Daarom ben ik blij vandaag hier te zijn, te midden van mensen die zich, op verschillende manieren, actief inzetten voor vrede.

Als mensen mij vragen naar waar onze wapenspreuk naar verwijst, dan zeg ik altijd:

‘Vrede en recht’ dat is meer dan het Vredespaleis, het Internationaal Strafhof en de vele ngo’s.

‘Vrede en recht’, dat wordt dagelijks waargemaakt door talloze inwoners van onze stad.

Mensen met uiteenlopende achtergronden, van verschillende religies.

U moet weten dat ik sinds mijn tijd als burgemeester van Amstelveen jaarlijks ontmoetingen heb met vertegenwoordigers van alle levensbeschouwelijke en religieuze groeperingen in de stad.

Waarom?

Omdat ik geloof in de kracht van alles wat verenigt en zo onze samenleving sterker maakt.

Kerkgenootschappen, religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen vormen in dat geheel een onmisbare schakel.

Allemaal bouwen ze, ieder op hun eigen manier, mee aan onze samenleving.

 

Er worden mooie initiatieven in onze stad ontplooit om mensen met elkaar in contact te brengen, vreedzaam samenleven te bevorderen.

Zoals het initiatief de Vreedzame Wijk, dat ik al ken uit mijn Utrechtse tijd.

Ik gun het deze stad dat mensen uit ‘verschillende werelden’ elkaar een beetje beter weten te vinden.

Als we elkaar meer tegenkomen, gaan we minder in stereotypen denken en dan ontstaat vaak meer begrip en respect voor elkaar.

Neemt de kans op spanningen af.

Daar wordt Den Haag ook sterker van.

Harmonie vergroot de veerkracht van onze samenleving.

Dat begint met mensen met elkaar in contact brengen.

En kinderen van jongs af aan erop te wijzen hoe belangrijk het is om op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar om te gaan.

 

In mijn werk voor de wereldvereniging van gemeenten UCLG heb ik mogen ervaren hoeveel impact lokale vredesinitiatieven kunnen hebben.

Oud-burgemeester Wim Deetman stond 15 jaar geleden aan de wieg van de UCLG Peace Prize die zulke initiatieven wil huldigen.

Bij alle noodzakelijke internationale oriëntering moeten we steeds aandacht houden voor wat er op lokaal niveau gebeurt om de vrede te bevorderen.

Daarom zeg ik u dank.

Dank voor uw inzet voor vrede, in Den Haag en vanuit Den Haag.

En wens ik u een inspirerende dag toe.