Vrij van angst

Angst wordt een slechte raadgever genoemd. Gedachten en handelingen die uit angst voortkomen brengen niet veel goeds, ook al lijkt 'angst hebben' gerechtvaardigd en wordt het beschouwd als een normale reactie. Kijken naar alles wat er momenteel gebeurt in de wereld kan ook angst oproepen. De intensiteit van conflicten, rampen, epidemieën en daaruit voortvloeiende omstandigheden, is bijna onverdraaglijk. Een andere manier van kijken, vanuit spirituele kennis, geeft een andere invalshoek en een andere belichting van het huidige wereldbeeld. Zodanig, dat je zelfs onder de huidige omstandigheid leert om de rust te bewaren en om vanuit innerlijke vrede ondersteuning te bieden.

Wat doet angst met je?

 1. Angst is verlammend (verstijven van angst, de angst sloeg me om de keel) en daarom des te lastiger om er een andere gedachte tegenover te zetten. Angst gaat je beheersen qua gedachten, gevoelens en gedrag. De angst neemt het dan helemaal over en heeft je als het ware in z'n greep.

 2. Vermijden van situaties of personen waarvoor je bang bent – deze uit de weg gaan. Daardoor legt angst je beperkingen op in je leven. Dingen niet aangaan, uit de weg gaan, er voor weglopen…. Je durft het niet aan.

 3. Angst is het product van een bewustzijnsvernauwing. Bijvoorbeeld door een ervaring uit het verleden, die je als kind hebt gehad en waarbij je ook echt niet met een situatie kon omgaan; vanuit die beperking kun je als volwassene nog steeds met de ogen van dat kind naar de huidige realiteit kijken - vanuit onvermogen.

 4. Angst kan ook aangepraat zijn of praat je jezelf aan door het herhalen van angstige scenario’s in je eigen gedachten, waardoor je jezelf angstig maakt. Doordat je zelf steeds een slecht scenario bedenkt en dat beeld blijft herhalen in gedachten, groeit geleidelijk aan angst die je jezelf hebt “aangepraat”.


Wat voor soorten angst zijn er?

 • Angst als voorgevoel dat er iets kan gebeuren.

 • Angst vanwege conventionele moraliteit, publieke opinie, waarbij je geleerd hebt je altijd op een bepaalde manier te gedragen en als het leven je vraagt anders te handelen, er van binnen paniek ontstaat.

 • Angst tegen je eigen waarheid in te handelen, het gevoel van niet genoeg kracht te hebben ergens tegen opgewassen te zijn.

 • Angst in het contact met anderen. Ben ik opgewassen tegen bepaalde karaktertrekken van een ander?

 • Faalangst. Niet zeker zijn van jezelf. Dit zit in jezelf maar kun je gemakkelijk projecteren op mensen en situaties.

 • Podiumangst – om in het openbaar te spreken.

 • Doodsangst... de grootste angst. Een angst waar op dit moment de hele wereld mee van doen heeft.

Wat heb je nodig om angst te overwinnen/ontmantelen? Kun je je een situatie uit jouw eigen leven herinneren waarin je heel bang was en wat je toen gedaan heb om het te overwinnen?

 • De vijand aankijken - Kan ik accepteren dat het is zoals het is. Ook de angst? Kan ik vrede mee hebben met de situatie zoals deze is? Ergens vrede mee hebben is niet passief, maar gaat over acceptatie. Door de vijand aan te kijken wordt deze ontmaskerd.

 • Geef ik de angst toestemming om mijn leven te beheersen of kies ik ervoor om de moed bij elkaar te rapen, tot actie over te gaan, als is het met trillende knieën. Moed wordt beloond…

 • Relativeren: wat is het ergste dat me kan overkomen?

 • In plaats van bewustzijnsvernauwing... bewustzijnsverruiming door meditatie en spirituele kennis op te doen. De vragen die zich dan aandienen: hoe kijk ik naar het leven en naar mezelf, inzake sterfelijkheid en vergankelijkheid? Kan ik mij bewust worden van een groter plaatje waarin samenhang en betekenis over wat er gebeurt in mijn leven en de wereld, duidelijker worden? Door een spiritueel zelfbeeld en Godsbeeld te ontwikkelen en verbinding daarmee te hebben in stilte, win ik aan kracht. Door innerlijke kracht ontstaat stabiliteit waardoor ik ook in moeilijke omstandigheden de goede gedachten kan hebben t.a.v. mezelf, anderen en situaties. Hiermee help ik niet alleen mezelf en anderen sterker staan in situaties, maar hebben situaties ook minder invloed.

Met deze kracht kan ook de situatie positief beïnvloed worden waardoor de uitkomst mogelijk anders is.

Afsluitende meditatie en visualisatie

In gedachten haal ik het beeld van mezelf tevoorschijn waarin kracht, moed en vertrouwen zichtbaar zijn. Geleidelijk aan kan ik mezelf los zien en los maken van angst. Ik voel de rust in mezelf… en het vertrouwen om te zijn wie ik ben… krachtig, wijs en liefdevol... zo ga ik het leven tegemoet, wetende dat in alles wat ik tegenkom iets goeds schuilt.