Goede voornemens

Als je het nieuwe jaar begonnen bent met goede voornemens, is het vrijwel zeker dat je daar al op getest bent.

Waar komt het voornemen vandaan en met welke intentie of drijfveer heb je je iets voorgenomen? Je hebt je iets voorgenomen wat goed is voor je en toch kan daar druk of spanning op komen te staan.

Een voornemen kun je maken vanuit ‘moeten’. Iets moeten met jezelf, van jezelf, voor jezelf…ook al is het nog zo’n goed plan…het is toch iets wat ‘moet’.

Hoe zou het zijn als je dat voornemen opnieuw maakt en het dan niet doet als iets wat je jezelf oplegt, iets waar je jezelf toe verplicht, als iets waarvan je ‘weet’ dat het goed voor je is. Want dat houd je moeilijk vol.

Als je nu eens de omslag maakt en dat met liefde gaat doen, vanuit liefde voor jezelf … hoe is het dan? Komt ook het resultaat van het voornemen in beeld? Wat je er voor wilt doen of voor wilt laten en waar je als uitkomst van gaat genieten? Kun je datzelfde voornemen verlengen of opnieuw leven inblazen? Met de intentie het te laten lukken en nu vanuit liefde voor jezelf.

En dan begint er misschien ook een ander hoofdstuk om te onderzoeken wat dat is…liefde voor jezelf. Want veel dingen worden gedaan vanuit ‘moeten’ of ‘omdat het altijd zo geweest is’, of ‘omdat anderen mensen het ook zo doen’. Met liefde geef je jezelf ruimte, gun je jezelf tijd en mag er een onderzoekende vraag zijn ...

Als je alles in je leven zoveel mogelijk gaat doen met liefde … ontdek dan wat het doet en hoe je er op die manier anders in kunt staan, ook ten opzichte van je eigen voornemens.