Brahma Kumaris Den Haag

Spiritualiteit in de praktijk

Brahma Kumaris Den Haag biedt programma's aan - inclusief begeleide meditatie - over onderwerpen die er toe doen. Alledaagse thema's worden besproken vanuit een spirituele invalshoek. Door hiervan kennis te nemen en praktisch mee aan de slag te gaan, kom je lichter, sterker en evenwichtiger in het leven te staan.

Programma's en meditaties zijn online te volgen en tevens op afspraak; zie onderstaand bericht voor de inlog gegevens. Ook is alles terug te kijken, luisteren of lezen. Zie daarvoor de andere pagina's van deze site.

Elke derde zondag van de maand is het Wereld Meditatie Uur - welkom om gezamenlijk vanuit
vrede, kracht en compassie de wereld te ondersteunen. Aanvang 18.15 uur met inleiding, einde 19.30 uur

V R E D E L E V E N

Workshops over de praktische toepassing van vrede. Deze interactieve workshops zijn ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Peace in the Park. Het doel ervan is om juist in een tijd van grote onvrede, het thema vrede concreet en toepasbaar te maken (in je eigen leven). Door middel van een korte inleiding, reflectieve vragen, gesprekken en meditatie verkennen we 4 thema’s. De vier delen zijn een serie ten opzichte van elkaar maar zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen. Meld je aan via denhaag@nl.brahmakumaris.org (ivm de beschikbare plaatsen) en geef ook aan voor welke sessie(s).

Is een sessie vol, stuur ons een e-mail en we nemen contact met je op als er bij volgende sessie(s) plekken beschikbaar zijn of komen. Dit hangt af van hoeveel deelnemers er doorstromen naar een volgende sessie.

Kracht van vredige gedachten

Alles begint in gedachten. Je zou voorzichtig kunnen stellen dat de wereld waar we nu in leven het product is van onze manier van denken. Er is daarom veel baat bij het hebben van pure en positieve gedachten. Hoe breng ik die verandering op gang en kan ik de kracht van mijn gedachten zo benutten dat het ook een impact creëert voor meer dan alleen mezelf? Zaterdag 23 juli van 11.00 tot 12.30 uur (vol)


Impact van de taal achter de woorden

Woorden zijn de dragers van gevoelens, ervaringen, intenties en motieven. Ze kunnen rust en comfort geven of juist pijn veroorzaken. Hoe meer ik vanuit het contact met mijn innerlijke vrede spreek, des te meer de rust ook meekomt in mijn woorden; en de ander ook zijn/haar rust kan ervaren. Kortom woorden die rust en kracht geven. Zaterdag 13 augustus van 11.00 tot 12.30 uur


Bewust handelen

Beginnen bij een vredevolle ‘mindset’ waar ik innerlijk verbonden ben met de kracht van vrede is de belangrijkste stap alvorens ik iets doe. Daar is stilte voor nodig van waaruit ik kan begrijpen wat er nodig is en wat ik moet doen. Die helderheid zorgt ervoor dat ik het juiste doe zonder mezelf daarin kwijt te raken. Impulsiviteit maakt dan plaats voor compassie, verdraagzaamheid en eenvoud. Zaterdag 27 augustus van 11.00 tot 12.30 uur


Wijsheid en kracht in relaties

De relatie die je met jezelf hebt zal zich in alle andere relaties weerspiegelen. Wat is er nodig om harmonieuze relaties te creëren en te onderhouden? Wat doe ik als er binnen relaties sprake is van conflict of grensoverschrijdend gedrag? Hoe kunnen vrede en een goede relatie met mezelf, mij helpen daar kracht uit te putten, als ik met dergelijke omstandigheden te maken krijg. Zaterdag 10 september van 11.00 tot 12.30 uur

Woensdag - en vrijdag meditatie

Van harte welkom om deel te nemen aan de meditaties op locatie (Zeestraat 50). Deze vinden plaats op:

woensdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur en
vrijdagavond van 19.00 - 19.30 uur

Klik hieronder om je aan te melden. Ben je verhinderd, meld je dan ook weer tijdig af.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

We zijn er weer....
na restauratie is de tuinkamer weer in ere hersteld.

Met heel veel dank voor ieders ondersteuning!

Raja Yoga Meditatie – Inzicht in jezelf, de Bron waar je kunt opladen en de levensloop

Raja Yoga Meditatie is een cursus om te leren mediteren en inzichten te verkrijgen... om op een nieuwe manier naar jezelf te kijken en contact te maken met je oorspronkelijke, spirituele kern. Vanuit dit bewustzijn leren verbinden met de spirituele Bron, geeft innerlijke kracht en nieuwe energie.

Ook krijg je in de cursus een duidelijk beeld van de tijd en de wereld waarin we nu leven en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Neem contact met ons op als je interesse hebt in deze cursus als je op een moment zou willen beginnen. Data worden in afstemming met de groep gepland.

Omgaan met emoties

De stilte in jezelf opzoeken kan heel confronterend zijn omdat je onrust, spanning, verdriet of angst in jezelf tegen komt. Wanneer er geen afleiding is en je wordt op jezelf teruggeworpen ga je voelen wat er vanbinnen speelt. De kunst is om daarnaar te leren kijken als een 'onthechte toeschouwer'. meer lezen...

Het programma met BK Shivani in het Zuiderstrand Theater (Freedom and Happiness in relationships, juni 2019) in drie delen.
Van links naar rechts, deel t/m 3

Donaties zijn welkom - Stichting Brahma Kumaris Den Haag - NL35 INGB 0002 7372 15