Testimonials

Wat betekent de Spirituele Academie voor Den Haag?

Wat betekent ze persoonlijk, voor haar bezoekers en vrijwilligers? 

Ze biedt aan een diversiteit van bezoekers begeleiding bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat gebeurt door haar laagdrempelige programma’s over meditatie, innerlijke vrede, levensvragen en zingeving. Ze draagt bij aan reflectie op waarden en aan het ‘jezelf blijven’ of je weer opladen, temidden van persoonlijke tegenslagen, uitdagingen of stress. Populair zijn daarbij de lunchpauze-meditaties voor geïnteresseerden en professionals, die werkzaam zijn in het omringende stadscentrum. Een trouwe doelgroep studeert en mediteert dagelijks. Er zijn ook persoonlijke gesprekken in een sfeer van geestelijk werk of coaching. De staf hanteert interactieve werkvormen en verbindende rituelen. Het gedachtegoed geeft inspiratie in een hedendaagse context. Het geeft bezoekers kaders op persoonlijke ‘kantelmomenten’, wanneer de zingeving versterking vraagt. Naast deze open programma’s biedt het huis bijeenkomsten  - op uitnodiging en besloten - voor doelgroepen, voor professionals en bestuurders, bijvoorbeeld met verzorgde eendaagse ‘retraites’ en workshops. 

Het gehele aanbod is uit ideële principes geheel gratis, een zeldzaamheid op de markt voor welzijn en spiritualiteit. De mondiale organisatie draait op giften en donaties. Het diepere spirituele principe hierachter is dat je geen prijskaartje kunt hangen aan overdracht van spirituele kennis of het werken aan een positieve levenshouding. De kosten worden gedekt door giften van bezoekers na inspirerende ervaringen. 


Het huis trekt jaarlijks zo’n 8000 à 10.000 regelmatige bezoekers. Het pand is uitvalsbasis voor de Stichting Peace in the Park, die in de stad van vrede en recht aan ‘innerlijke vrede’ vorm wil geven. Dat doet ze op een publieksfestival in een stadspark, de Paleistuinen, met steun van de gemeente en anderen. Dat festival was 8  jaar lang deel van de Vredesmaand ‘Just Peace'. Het trok zo’n 1000 tot 3500 deelnemers per keer.  


De organisatie, deel van een groot internationaal netwerk, wordt gerund door vrijwilligers, grotendeels vrouwen, ook in de leiding. Zij werken dagelijks aan de programma’s, in een ondersteunende en inclusieve sfeer. Alle gezindten zijn er welkom. 


Deze organisatie en haar aanbod maken de Academie uniek en hoog gewaardeerd door bezoekers. Dat  aanbod wordt soms persoonlijk ervaren als een ‘life changing experience’. 

 

Wat betekent de Academie voor de stad?


Het huis is letterlijk een rustpunt; het is er zeldzaam stil, midden in het drukke stadscentrum, door haar tuin, door haar sobere, maar smaakvolle inrichting en door haar gastvrije staf. Dat maakt het pand geschikt voor bezinning en ontspanning. De centrale locatie is bewust gekozen met het oog op contacten met bestuurlijke, vredes- en levensbeschouwelijke organisaties in de buurt rond  het Vredespaleis.  

Het huis en de staf werken als centrum voor interreligieuze samenwerking en ideële stedelijke projecten. Voorbeelden zijn de deelname aan en de lunch voor genodigden na de jaarlijkse interlevensbeschouwelijke Prinsjesdagviering, naast de organisatie van vredesfestival Peace in the Park, de viering van wereldvrouwendag en de nu actuele stedelijke mensenrechten karavaan. Men werkt actief samen met vertegenwoordigers van alle levensbeschouwingen, waaronder religieuze en humanistische. De staf is actief als gerespecteerde partner, soms in een verbindende rol, in netwerken in de stad. Gasten zijn onder andere bestuurders, vredeswerkers, managers, ontwikkelingswerkers en maatschappelijk actieven. Onder de sprekers zijn (internationale) geestelijk leiders.

De academie geeft tot slot brochures uit over humane waarden, meditatie en innerlijke vrede; ze organiseert workshops over die onderwerpen op (hoge-) en middelbare scholen en aan het Instituut voor Social Studies. Ze geeft inleidingen op bijvoorbeeld de dag voor de Mensenrechten en de Internationale dag voor de Vrede.


Dit alles geeft het huis een verbindende betekenis in de wereldstad van Vrede en Recht. 


Geschreven door Marco Oostdijk